Category: Maros megye

Maros megye (németül: Bezirk Mieresch) Erdély központi részén helyezkedik el, a Maros folyó északkeletről délnyugat fele szeli át 180 km hosszan. A történelmi Erdély második legnagyobb és harmadik legnépesebb megyéje. Székhelye Marosvásárhely (145 943 lakos). Középső és keleti része Székelyföldhöz tartozik (Marosszék), Segesvár és környéke pedig az egykori Szászföld részét képezte. Az 1968-as megyerendezéssel hozták létre, a Maros–Magyar Autonóm Tartomány megszüntetésével, nagyrészt az egykori Maros-Torda vármegye területéből, kisebbrészt Nagy-Küküllő vármegye területének egy részéből.
Románia egyetlen olyan mai megyéje, amelyben a románok és magyarok aránya megközelítőleg azonos (1977-ben 49% és 44,3%, illetve 2002-ben 53,2% és 39,3%). Ugyanakkor a hivatalos adatok szerint a romániai megyék közül Maros megyében él a legnagyobb roma közösség (több, mint 40 000 fő).
Maros megye Románia középső-északi részén helyezkedik el, a történelmi Erdély közepén. Szélső pontjai: 46°05’ és 47°08’ északi szélesség, 23°58’ és 25°19’ keleti hosszúság. A megye észak-dél irányban kb. 120 km, nyugat-kelet irányban pedig 100 km. Maros megye területe 6714 km², ami Románia területének 2,8%-a.

Bözödújfalu

Az egykor vallásbékéjéről híres, virágzó székely település a Küsmöd-patak partján, ma vízzel borított kísértetfalu Erdőszentgyörgytől tíz kilométerre, délkeletre található. Római és görög katolikusok, unitáriusok, valamint székely szombatosok éltek itt évszázadokon át szeretetben és békében. Első...

Kemény-kastély (Marosvécs)

„A legzordabb, legkomorabb valamennyi erdélyi kastély között Marosvécs vára, fenn a dombon, a Maros vize fölött, regényes tájképi háttér ölében; ha nem maradt volna fenn, nem is alkothatnánk eléggé hív képet Erdély régi várépítészetéről"...

A Marosvásárhelyi vár és református nagytemplom

A marosvásárhelyi vár a település belvárosában található. Erdély és Székelyföld egyik legnagyobb vára, megközelítőleg 4,5 hektáron fekszik. A marosvásárhelyi vár két időszakban épült: 1. Az első vár nem védelmi céllal készült, azt erdélyi vajda a székelyek féken tartására építtette 1492-ben. Lényegében...

Bornemissza-kastély (Görgényszentimre)

Görgényszentimre (románul: Gurghiu) falu Romániában, Maros megyében, Szászrégentől 12 km-re keletre, a Rákóczi-hegy és a Mocsár-erdő közti völgyben, a Görgény bal partján fekszik. A településen álló kastély elődjét 1642-ben I. Rákóczi György építtette vadászkastélynak, késő reneszánsz stílusban. 1662-ben erdélyi országgyűlést is tartottak benne. Később több...

Teleki-kastély (Gernyeszeg)

Gernyeszeg (románul: Gornești) Romániában, Maros megyében, Marosvásárhelytől 15 km-re északkeletre a Maros bal partján fekszik. Facebook: Erdélyi Túrák Gernyeszeg a Kacsics nemzetséghez tartozó Szécsényiek birtoka volt. 1323-ban Szécsényi Tamásé volt, majd a Szécsényiek a birtokot 1395-ben átadták Zsigmond Királynak néhány dobokai birtokért cserébe. 1405-ben...

Marosvásárhely, Kultúrpalota

Marosvásárhely jelképe a főtéren álló két csodaszép szecessziós remekmű, a Városháza és a Kultúrpalota épülete. Mindkettő a XX. század elején épült Komor Marcell és Jakab Dezső építészek tervei alapján. A kettő közül a Kultúrpalota...

Sáromberke Teleki kastély

A Teleki-kastélyt a XVIII. század végén építették földszintes szerény épületnek. Egykoron szép park övezte. Itt lakott Teleki Sámuel neves Afrika-kutató. A településen a Faragaui letérő mellett találjuk közvetlenül az út mellett. Jelenleg iskola, így...

A Szászrégeni Mocsárerdő

A Keleti Kárpátok egyik kevésbé ismert és látogatott helye a Szászrégen mellett található Mocsárerdő, ahol 400-700 éves tölgyfák őrzik Erdély régi szellemét. A Mocsárerdő 1932-től vált védett területté, évszázados fái valóságos „genetikai bankot" képeznek....

Szászkézd

A szászok hagyatéka Királyföld szélén Segesvártól 20 km-re keletre fekszik Maros megyében Szászkézd apró falucskája, ahol az UNESCO Világörökség részeként számon tartott gótikus erődtemplom jelenti a legfőbb vonzerőt. A csarnoktemlom mellett egy hatalmas bástyaszerű torony áll,...

Marosvásárhely

Marosvásárhely Erdély középsõ részén fekszik, festõi földrajzi környezetben. Átszeli a Maros folyó, s tölgy és bükk erdõkkel borított dombok veszik körül. A város a vidék kulturális és ipari központja, a megye adminisztratív székhelye. Írásos...